A Cogitnet Kft. (továbbiakban Társaság) weboldalain elhelyezett valamennyi adat csupán tájékoztatásul szolgál, Szerződéskötésre irányuló kifejezett magatartás hiányában önmagában a honlap megtekintése, az azon közölt adatok megismerése nem hoz létre a Társaság és a honlap látogatója között szolgáltató-megrendelő jogviszonyt.

A Társaság weboldalainak tartalma, szerzői jogvédelem alatt áll, amelynek jogosultja a Cogitnet Kft.

A Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalai tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában reprodukálni, átruházni, terjeszteni vagy átdolgozni. A Társaság azonban hozzájárulását adja ahhoz, hogy – saját, a személyes használatot meg nem haladó mértékben – Ön ezen oldalak tartalmát, vagy kivonatait számítógépén tárolja vagy kinyomtassa.

A Társaság fenntartja a jogot, hogy weboldalait bármikor módosítsa vagy átdolgozza, illetve elérhetőségeit korlátozza vagy megszüntesse. A Társaság minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy a honlapon elhelyezett adatok helytállóak és napra készek legyenek, de nem vállal felelősséget az adatok felhasználásából eredő kárért.

A Társaság bármely, a weboldalainak használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései szerint kezeli. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Társasághoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig nyilvántartsa és kezelje.